fbpx

Відгук компанії ТОВ “Кіровоградпостач”

Рік до: 2017Відгук компанії ТОВ "Кіровоградпостач"
Галузь: Хімічна промисловість
Програмний продукт: Управління виробничим підприємством для України

Група компаній А4 успішно завершила проект з побудови MES-системи для компанії «Кіровоградпостач».

Група компаній Хімрезерв на ринку понад 16 років і є одним з провідних українських виробників лакофарбової продукції, розчинників, автохімії, автокосметики та іншої хімічної продукції. Завдяки використанню передових технологій виробництва та широко застосовуються практично скрізь продукція компанії задовольняє попит найвимогливіших покупців і за багатьма показниками знаходиться на рівні світових стандартів. Вся продукція сертифікована і має висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров'я України про відповідність вимогам санітарного законодавства України. Продукція ТМ «Хімрезерв», «WIN», «OPTIMA», «SOLVI» відома на ринку як продукція стабільної і надійної якості. Наявність системи якості ISO 9001, акредитованої лабораторії, відмінних фахівців, контролю якості сировини, напівфабрикатів під час виробництва і кінцевої продукції - є гарантією високої якості продукції протягом багатьох років. Підприємство може виробляти до 60 тонн продукції на добу, включаючи етилацетат, розчинники та автотовари. Всього на підприємстві працює 244 чоловік. Служба якості підприємства сертифікована по ДСТУ ISO 9001: 2009. Номенклатура продукції складає понад тисячу найменувань.

В умовах швидко змінюваної кон'юнктури ринку безперебійна організація виробництва для дотримання календарних графіків випуску продукції в заданих обсягах стає однією з найбільш важливих.

Цілі проекту були визначені як оптимізація виробничого процесу, забезпечення ритмічності операцій, своєчасне забезпечені матеріалами без збільшення складських запасів, оптимізація трудових ресурсів, а також можливість моделювання і оцінки здійсненності планів виробництва.

Проект виконаний на платформі «1С:Підприємство 8» з використанням продукту «Управління виробничим підприємством».

На підставі тижневого плану виробництва продукції і затверджених рецептур система самостійно розраховує і планує завантаження устаткування і виробничого персоналу, а також формує змінно - добові завдання виробничих ділянок. Система є експертною і служить для прийняття рішень.

Вона пропонує способи оптимізації використання ключових ресурсів підприємства, таких як обладнання і робочий час персоналу. Це досягається за рахунок побудови найбільш оптимальних ланцюжків виробничих процесів, що дозволяє зменшити час переналагодження і скоротити загальну кількість простоїв.

Важливим моментом є можливість швидкого перепланування всього виробничого процесу в разі зміни плану виробництва.

Економічний ефект від системи отримано за рахунок мінімізації простоїв обладнання, зменшення часу його переналагодження, ліквідації втрат часу, а також за рахунок оптимізації планування випуску продукції і зменшення часу перепланування.

За рахунок цього досягнуто збільшення ефективності процесів на виробництві, що в свою чергу дозволяє зменшити собівартість продукції, що випускається.

Компанія «Кіровоградпостач» рекомендує компанію «Група компаній А4» як відповідального і надійного виконавця для виконання проектів в області оптимізації бізнес-процесів і побудови інформаційних систем. Компанія планує продовжувати співпрацю з «Групою компаній А4» надалі.

Оцінка впровадженої інформаційної системи за наступними параметрами за 5-бальною шкалою:

  • відповідність потребам організації - 5;
  • зручність роботи з програмою - 5;
  • оціните якість роботи партнера - 5.

Рекомендували б колегам використовувати дане рішення для автоматизації діяльності - Так.

Напишіть нам:

    Тестова форма уа

    [contact-form-7 404 "Not Found"]

    Надіслати запит