Програма 1С:Управління торговим підприємством для України 8 (1С:УТП)

Конфігурація «Управління торговим підприємством для України» – дозволить автоматизувати бізнес-процеси на підприємствах комерційної сфери та торгівлі. «1С: Підприємство» в конфігурації УТП автоматизує оперативний, управлінський, бухгалтерський та податковий облік, допоможе вести кадровий облік, розрахунок і виплату заробітної плати. Програма допоможе організувати аналітику роботи підприємства, планування торгових операцій, підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності та звіти керівництву компанії.

Цільове призначення «Управління торговим підприємством»

Програма призначена для автоматизації процесів на підприємствах, що працюють в сфері торгівлі, незалежно від видів діяльності. Це комплексне рішення, розроблене для оптимізації роботи комерційного підприємства, спрощення управління, ведення оперативного управлінського і регламентованого обліку. Відстеження діяльності компанії як в цілому, так і окремих її сегментів. За допомогою «1С:Підприємсто» УТП ви зможете більш ефективно планувати діяльність і проводити аналітику підприємства.

Відмінною особливістю програми є можливість паралельного ведення декількох компаній або організацій, облік за якими буде знаходитися в окремих базах даних, а доступ до них матимуть лише підприємці, яким призначені такі права.

Ви будете мати повний контроль над оборотом грошових коштів, документів, товарів і запасів. Планувати закупівлі, розрахунки і виплати заробітної плати, вести бухгалтерську і податкову звітність.

Основні підсистеми програми:

 • управління торговими операціями;
 • ведення складського обліку;
 • контроль обігу грошових коштів;
 • взаєморозрахунки з контрагентами;
 • виробничий облік;
 • кадрова політика, розрахунок і виплати заробітної плати;
 • бухгалтерський облік;
 • податковий облік;
 • обов'язкова (регламентована) звітність;
 • аналітика роботи підприємства і подача звітів керівництву підприємства.

Управління торговими операціями

Підсистема  дозволить планувати продаж (є можливість планувати продаж як по підприємству в цілому, так і по окремих його ділянках або підрозділах); можливість управління і контролю замовлень і звіти по їх обробці. Автоматизація роботи підприємства з роздрібними і оптовими продажами, як з магазинів, так і зі складів, маючи можливість підключити торгове обладнання (ваги, сканери). Підсистема «Управління торгівлею» дозволить планувати закупівлі, враховуючи при цьому залишки на складах і необроблені замовлення клієнтів. Підсистема дасть можливість контролювати взаємини з постачальниками, відстежувати замовлення покупців на всіх його етапах. Є можливість відстеження прибутковості по товарам, регіонам або за окремими групами товарів.

Управління взаєминами з клієнтами

Підсистема  дозволить мати повну інформацію про своїх клієнтів і контрагентів. У вас під руками буде контактна інформація, історія та планування взаємодій, аналітика відносин з клієнтами. Маркетингова служба зможе аналізувати ефективність проведення рекламних кампаній та акцій. Також система автоматично буде нагадувати про найближчі події і майбутніх днях народження клієнтів і контрагентів. Підсистема «Управління відносинами з клієнтами» має можливість групувати клієнтів в залежності від принесеного прибутку, по частоті покупок або просто призначити статус постійного, потенційного і т.п.

Складський облік

Підсистема дозволить більш ефективно організувати роботу складських приміщень. Ви будете мати повний контроль залишків товарів на окремому складі чи загальна кількість на складах. включена також можливість фільтрувати товари по заданих властивостях, групувати або робити комплектацію товарних позицій. В один клік можна отримати інформацію про вартість залишку продукції на складах і можливого прибутку після її продажу.

Контроль обігу грошових коштів

Підсистема дозволяє вести повний контроль над потоком коштів торгової компанії, планувати і вести аналітику. Потужні інструменти дадуть можливість завжди мати під рукою план закупівель і плани продажів, можливі заборгованості (дебіт, кредит), розрахунок і оплата праці співробітникам торгового підприємства. Також включена можливість завести платіжний календар.

Взаєморозрахунки з контрагентами

Підсистема дозволяє своєчасно виявити можливі заборгованості компанії перед контрагентами і навпаки, аналізувати стан заборгованості.

Підсистема «Облік виробництва» дозволяє вести виробничий облік, робити розрахунок собівартості готової продукції або послуг, що надаються. Підсистема звільнить від щоденної рутинної роботи, автоматично заповнюючи первинні документи на основі раніше заповнених виробничих специфікацій номенклатури. Програма автоматично розрахує планову собівартість продукції або послуг, а в кінці місяця підрахує їх фактичну собівартість. Також організована можливість складання звітів, що буде корисно для ведення виробничої аналітики як керівнику, так і бухгалтеру.

Ведення обліку кадрів

У підсистемі передбачена можливість не тільки зберігання контактної інформації про співробітників фірми, а й даних про підрозділ, можливого просування по кар'єрних сходах. Програма сама буде вести стаж співробітника, враховуючи при цьому можливий пільговий стаж і стаж до прийому його на поточне місце роботи. Підсистема автоматизує заповнення уніфікованих друкованих форм при переміщенні кадрового складу, табелі, накази прийому на роботу і звільнення.

Розрахунок заробітної плати

Підсистема допоможе реалізувати розрахунок заробітної плати і розрахунок податків відповідно до чинного Законодавства України. Підсистема спростить:

 • ведення обліку відпрацьованих годин співробітниками;
 • допоможе нарахувати заробітну плату відповідно до окладів або діючих тарифів;
 • розрахунок і нарахування соціальних виплат;
 • взаєморозрахунки з кадровим складом;
 • формування звітності;

Підсистема дозволяє сформувати звіт в зручній, наочній формі у вигляді графіка, діаграми або таблиці, що допоможе зробити глибокий аналіз взаєморозрахунків з працівниками.

Підсистема «регламентованої звітності» дозволяє проводити виплати регламентованих Законом України податків. Звіт «Звіт відрахувань» надасть детальну інформацію по відрахуванням. Також буде сформований звіт по «Податку на прибуток фізичних осіб», по «Єдиному соціальному внеску», «Фонд соціального страхування».

Функціонал підсистеми «Бухгалтерського та податкового обліку» аналогічний конфігурації «Бухгалтерія 8 для України» і вирішує завдання бухгалтерії торгового підприємства. Функція приховування бухгалтерських колонок, економить час бухгалтера і дозволяє швидко освоїти програму новому користувачеві.

Підсистема «Моніторингу діяльності підприємства і аналізу його ефективності» має гнучкий функціонал, який допоможе контролювати всі сектори діяльності компанії. У підсистему включені потужні інструменти для ведення аналітики і системи звітів, що дозволить, в уподібної форми, з будь-яким рівнем деталізації інформації переглядати статистику ефективності підприємства. Є можливість відобразити ефективність підприємства в цілому або окремих його ділянках, що в разі необхідності допоможе своєчасно відреагувати і швидко розробити нову стратегію бізнеса.

Підсистема «Рапорти керівництву» буде регулярно формувати і доставляти звіти ТОП менеджменту підприємства, що дозволить бути в курсі того, що відбувається на підприємстві в будь-який час і в будь-якому місці. Вам потрібно лише раз налаштувати програму і вона автоматично буде відправляти звіти на задані адреси електронної пошти і заданою частотою (через 15 хвилин, через кожну годину або 1 раз на в тиждень). Звіти будуть сформовані таким чином, що в кілька кліків буде відображена поточна ефективність підприємства і поточний стан справ на підприємстві в порівнянні з попередніми періодами.

Додаткові можливості

​​В конфігурації вбудований зручний поштовий клієнт, що дозволить ефективно працювати маркетинговому відділу, обробляти заявки клієнтів і спроститьи роботу з постачальниками. Спеціально розроблений механізм управління базами даних дозволить з однієї програми «Управління торговим підприємством для України» працювати з декількома базами даних, які будуть об'єднані в одну базу з ієрархічною структурою. Також є можливість налаштувати завантаження актуального курсу валют з мережі інтернет, а також можна налаштувати автоматичне оновлення програми.

Вартість програми УТП

Назва продукта Ціна
Управління торговим підприємством 15 053 грн.

Додаткова інформація

Як відомо, ринкова економіка - це середовище, де діє безліч конкурентів. Якщо компанія не володіє конкурентоспроможними перевагами, то список потенційних клієнтів і покупців буде танути на очах. Автоматизації ручної праці - це вірний крок на шляху оптимізації численних внутрішніх процесів компанії. Швидкість виконання щоденних обов'язків, швидке реагування та обслуговування клієнтів, а також аналіз управління персоналом допоможуть керівнику, який придбав і впровадив «УТП» в себе на підприємстві.

Кожен керівник управляє підприємством, маючи в своєму розпорядженні власним накопиченим досвідом, знаннями і навичками. Програмне забезпечення дасть можливість вести контроль за діяльністю персоналу і відслідковувати своєчасність здачі звітної документації. Керуючи підприємством за допомогою автоматизованої програми «1С:Підприємство», Ви можете не просто робити глибокий аналіз процесів і операцій за минулий період, а й знаходити «слабкі» і «сильні» сторони свого бізнесу, вести кадрові перестановки і планування. З програмою «Управління торговим підприємством» ви завжди обізнані про ступінь виконання замовлення в реальному часі. Більш ефективно працює бухгалтерія. Побудова власної цінової політики з урахуванням діючого попиту і пропозиції - це одна із запорук успіху серед безлічі покупців, однак вестися вона повинна поетапно, грунтуючись на аналітичних даних. Ці та багато інших процесів дозволять не тільки заглиблюватися в питання бухгалтерського обліку, складу або взаєморозрахунків, але бачити всю «картину» діяльності компанії цілком.

Конфігурація програми «Управління торговим підприємством» - це кращий спосіб підвищити ефективність роботи таких напрямків як:

 • Управління та облік замовлень клієнтів;
 • Відстеження продажу продукції;
 • Ціноутворення товарів;
 • Контроль і управління закупівлі;
 • Управління роздрібною і оптовою торгівлею;
 • Підключення торгового обладнання;
 • Управління та контроль угод зі споживачами і постачальниками продукції;
 • Складський облік і ведення обліку запасів на складах;
 • Звітність за банківськими та касовими операціями;
 • Контроль взаєморозрахунків з контрагентами;
 • Звітність за необоротними активами підприємства;
 • Управління кадровою політикою і персоналом (кадровий облік);
 • Нарахування зарплати і соціальних виплат;
 • Облік виробництва;
 • Розрахунок собівартості товарів;
 • Бухгалтерський облік і бухгалтерська звітність;
 • Податкова звітність;
 • Формування регламентованої звітності;
 • Інтегрування компонентів роботи з e-mail;
 • Повний моніторинг діяльності компанії і її ретельний аналіз.

Оцінити програму: 

Програма 1С:Управління торговим підприємством для України 8 (1С:УТП)
5 (100%) 1 vote

Залишити заявку

 •