Програми 1С:Підприємство

  • Логотип_1СПідприємство 8 ЕІУБ_чорно-білий

Продукти «1С:Підприємство» давно зарекомендували себе як надійний і ефективний інструмент українського бізнесу, що використовуються підприємствами в різних галузях і сегментах економіки України протягом 20 років. Продукти на платформі «1С:Підприємство» працюють не тільки в Україні, а і в 25 країнах світу, включаючи Німеччину, США, Польщу, В'єтнам, ПАР, країни ближнього зарубіжжя. Партнерами накопичений величезний досвід впровадження типових, спеціалізованих і галузевих рішень, реалізовано сотні тисяч успішних проектів. На сьогоднішній день близько 300 000 українських підприємств використовують рішення «1С:Підприємство» для автоматизації різних завдань свого бізнесу. Компанії-члени «САБ» мають ряд власних розробок, реалізованих за допомогою «1С:Підприємство».

Області застосування

Гнучкість платформи дозволяє застосовувати «1С: Підприємство» 8 в найрізноманітніших областях:

  1. Автоматизація виробничих і торгових підприємств, бюджетних і фінансових організацій, підприємств сфери обслуговування і т.д .;
  2. Підтримка оперативного управління підприємством;
  3. Автоматизація організаційної і господарської діяльності;
  4. Ведення бухгалтерського обліку з декількома планами рахунків і довільними вимірами обліку, регламентована звітність;
  5. Широкі можливості для управлінського обліку і побудови аналітичної звітності, підтримка багатовалютного обліку;
  6. Рішення задач планування, бюджетування і фінансового аналізу;
  7. Розрахунок зарплати і управління персоналом;
  8. Інші області застосування.

Технологічні особливості «1С:Підприємство»

Програмний продукт «1С:Підприємство» 8 було створено з урахуванням досвіду застосування системи програм версії 7.7. З 2003 року восьма серія показує активний розвиток. Основне завдання платформи полягає в наданні середовища розробки (framework) розробникам прикладних рішень. Платформа забезпечує розробникам підвищення рівня абстракції при розробці та використанні прикладних рішень. Це дозволяє перейти від технічних і низькорівневих понять до більш змістовних і високорівневих. Дозволяє наблизити ці поняття до мови користувачів і фахівців в предметної області. В кінцевому підсумку це значно прискорює і уніфікує розробку прикладного рішення і його супровід. Одночасно з цим платформа вирішує і традиційні завдання, пов'язані з продуктивністю, ергономікою, функціональністю тощо.