Пiдрядник будiвництва 3.0 Управлiння виробництвом

9 300

Програмний продукт “Підрядник будівництва 3.0. Управлiння будiвельним виробництвом” включає технологічну платформу “1С:Підприємство”, всю функціональність конфігурації “Бухгалтерія для України” редакції 1.2 і специфічну галузеву функціональність.

Рішення “Підрядник будівництва. Управління будівельним виробництвом, редакція 3.0” призначене для вирішення наступних завдань:

 1. Виробниче планування (складання календарних планів виконання робіт).
 2. Планування ресурсів (трудових, забезпечення матеріалами, будівельними машинами, інструментом і автотранспортом).
 3. Виробничий облік (облік виконання виробничих показників, забезпечення ресурсами).
 4. Складський облік (поставка, списання, резервування матеріалів).
 5. Аналіз виконання виробничих показників (план-фактний аналіз термінів і вартості виконаних робіт з розрахунком відхилень).

Description

Пiдрядник будiвництва 3.0 Управлiння виробництвом
Проголосувати

Таким чином, програма "Підрядник будівництва. Управління будівельним виробництвом, редакція 3.0" призначена для автоматизації виробничої діяльності будівельних організацій всіх рівнів і може застосовуватися як у класичних підрядних організаціях, так і в роботі інших учасників інвестиційно-будівельного процесу.

Ключові результати впровадження галузевого рішення "Підрядник будівництва 3.0. Управлiння будiвельним виробництвом":

 • Усування ручної праці в практичній роботі при формуванні календарних планів і плануванні потреб у ресурсах.
 • Автоматизація обліку й аналізу виконання робіт календарного плану.
 • Автоматична обробка значних об'ємів облікової інформації при великій кількості робіт і об'єктів будівництва.

Функціональні можливості

"Підрядник будівництва 3.0. Управлiння будiвельним виробництвом" надає наступні можливості:

 • формування календарних планів робіт з можливістю створення будь-якої ієрархії (фаз, груп, підгруп) для великої кількості об'єктів будівництва;
 • можливість створення декількох календарних планів на один об'єкт будівництва, з подальшим порівнянням і вибором найбільш оптимального, за різними показниками (загальна тривалість, трудомісткість, вартість тощо);
 • призначення на виконання робіт календарного плану трудових і технічних ресурсів;
 • визначення матеріалів, необхідних для виконання робіт в рамках календарного плану;
 • виявлення і відображення логічних взаємозв'язків між роботами;
 • призначення безпосередніх виконавців - фізичних осіб для виконання запланованих робіт;
 • створення шаблонів робіт, груп робіт і об'єктів, для спрощення внесення даних в різні проекти;
 • ведення табелю виконавців - співробітників, які фактично брали участь в роботах;
 • ведення обліку фактичного виконання робіт календарного плану;
 • облік фактично витрачених матеріалів, в розрізі робіт;
 • облік надходження та витрат ТМЦ: формування первинних документів (прибутковий ордер на склад, документи на внутрішнє переміщення, акти списання, видаткові ордери, ТТН на відпуск на сторону та інші);
 • можливість резервування ТМЦ та відвантаження по документу - резерву;
 • можливість організації вартісного обліку ТМЦ під звіт;
 • автоматичне формування списання при переміщенні зі складу до матеріально-відповідальної особи (МВО) і наявність інформації про кількість та вартість матеріалів, що значаться за кожною МВО;
 • формування документів на внутрішнє переміщення ТМЦ;
 • наявність стандартного набору аналітичних звітів по руху ТМЦ (відомість, рух по складу, реєстри накладних тощо);
 • ведення кадрового обліку (прийом на роботу, кадрові переміщення, звільнення);
 • відображення інформації про плани робіт в графічному вигляді з виділенням критичних робіт;
 • можливість побудови графіків використання ресурсів в розрізі робіт;
 • можливість формування тижнево-добових графіків робіт за будь-який проміжок часу;
 • можливість формування та заповнення Загального журналу робіт (КБ-6);
 • можливість формування Акту прийому-передачі виконаних робіт КБ-2;
 • можливість формування зведеного акта КБ-3;
 • можливість формування звіту про витрати основних матеріалів будівництва М-29;
 • можливість побудови звіту по виконанню календарного плану робіт з аналізом виконання і прогнозуванням термінів подальшого виконання робіт;
 • формування і заповнення Журналу виконаних робіт (КБ - 6а);
 • поділ прав доступу до редагування різних областей програми, з призначенням персональної відповідальності за заповнення будь-якого документа;
 • формування звіту про порівняння варіантів календарного плану з аналізом інформації про вартість, трудовитрати і тривалості виконання будівельно-монтажних робіт;
 • побудова графіків відхилення виконання тривалості будівельно-монтажних робіт за термінами;
 • формування звіту про ступінь участі співробітників організації у роботах календарного плану;
 • побудова графіка руху робочої сили;
 • побудова графіка потреби в машинах і механізмах;
 • формування звіту про участь підрядних організацій в будівництві об'єкта в розрізі робіт;
 • формування звіту про вартість робіт;
 • формування вартості робіт по місяцях;
 • формування потреби в матеріалах в розрізі об'єктів будівництва на обраний період часу.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Пiдрядник будiвництва 3.0 Управлiння виробництвом”

Your email address will not be published. Required fields are marked *