Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України

11 700

“Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України” – оптимальне рішення для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, отримання інформації для аналізу діяльності підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції (тваринництва, рослинництва та птахівництва).

Програма дозволяє вести бухгалтерський і податковий облік, формувати регламентовану звітність і отримувати інформацію про діяльність та стан ресурсів, необхідну для прийняття управлінських рішень.

Конфігурація “Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України” розроблена на базі редакції 1.2 “Бухгалтерія 8 для України” на технологічній платформі “Підприємство 8.3”, В рішення додані всі необхідні механізми для ведення бухгалтерського обліку на сільськогосподарському підприємстві, які були виявлені на основі аналізу досвіду автоматизації обліку і управління більш як 2 500 підприємствах галузі.

Рішення дозволяє вести розширений облік заробітної плати в порівнянні з “Бухгалтерією для України”.

Description

Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України
Проголосувати

Використання рішення надає широкі можливості підприємствам - сільгоспвиробникам:

Керівникам:

 • Отримувати дані для контролю зміни активів підприємства, звітність про виробничу діяльність, оперативну інформацію про рух грошових коштів та ін.
 • Підвищити якість інформації, її достовірність і аналітичність.
  Фінансової і бухгалтерської службі:

Вести бухгалтерський та податковий облік.

 • Поводити аналіз усіх напрямків діяльності, як окремо, так і у взаємозв'язку.
 • Систематизувати і регламентувати бухгалтерський документообіг підприємства.
 • Проводити аналіз управління витратами, формувати собівартість продукції в різних аналітичних розрізах, автоматично формувати залишки і обороти за статтями витрат.

Бухгалтеру з обліку біологічних активів:

 • Можливість вести облік від введення первинних документів до формування бухгалтерської та оперативної звітності по руху біологічних активів.

Бухгалтеру з обліку оренди землі та майна:

 • Можливість вести облік оренди землі та майна в розрізі договорів, ділянок.
 • Автоматично нараховувати орендну плату, здійснювати виплати паїв різними способами: готівковим, безготівковим, натуроплатою.
 • Формувати регламентовану звітність щодо земельних ділянок.

Бухгалтеру з обліку транспорту і сільгосптехніки:

 • Вести облік роботи вантажного і легкового автотранспорту, сільгосптехніки за дорожніми листами в розрізі технологічних операцій.
 • Вести облік палива, ПММ.
 • Вести облік матеріалів, використовуваних для ремонту транспорту і сільгосптехніки.

Бухгалтеру з обліку кадрів та заробітної плати:

 • Вести кадровий облік з докладною кадрової інформацією зі співробітників, кадровий облік за договорами ЦПХ.
 • Можливість вносити інформацію про кадрові зміни.
 • Здійснювати нарахування заробітної плати за окладом, тарифними ставками, відрядними робіт.
 • Виробляти автоматичний розрахунок відпусток, лікарняних листів, обчислення податків і внесків.
 • Формувати платіжні документи по перерахуванню податків і виплати заробітної плати.
 • Можливість виплачувати заробітну плату через касу, за безготівковим розрахунком і натуроплатою.

Функціональні можливості

Основні можливості

 • Облік в рослинництві, управління біологічними активами;
 • Облік в тваринництві / птахівництві, управління біологічними активами;
 • Облік взаєморозрахунків з оренди землі (облік пайщиків);
 • Облік транспорту та сільгосптехніки,
 • Управління сільгоспвиробництвом;
 • Кадровий облік, розширений розрахунок зарплати.

Принципи обліку в "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України": У системі фіксуються первинні документи за господарськими операціями. Програма автоматично формує бухгалтерські проводки і накопичує додаткові дані в регістрах галузевого обліку. На основі накопичених в базі даних доступні для аналізу стандартні бухгалтерські, галузеві і регламентовані звіти.

Облік в рослинництві, управління біологічними активами

 • Облік виконання технологічних операцій: Всі документи по реєстрації факту виконаних робіт накопичують дані в розрізі типових технологічних операцій.
 • Облік робіт власного і найманого транспорту;
 • Облік посівних площ (в програму вводиться структура полів)
 • Облік біологічних активів рослинництва, що амортизуються;
 • Облік витрат рослинництва;
 • Облік випуску та руху готової продукції на підприємстві;
 • Розподіл витрат пропорційно площі полів, аналіз витрат, розрахунку фактичної собівартості;
 • Розрахунок фактичної собівартості готової продукції.
 • Облік взаєморозрахунків з оренди землі (облік пайщиків)
 • Ведення обліку договорів оренди землі з приватними і юридичними особами;
 • Аналіз договорів, формування звітів за договорами;
  облік передачі паїв;
 • Нарахування орендної плати за землю
 • Виплата заборгованості різними способами: грошима, товарами, послугами;
 • Формування звітів по взаєморозрахунках з орендодавцями.

Облік в тваринництві, управління біологічними активами

У програмі реалізований облік тваринництва.

 • облік худоби ведеться як в сумарному вираженні, так в головах і в живій вазі.
 • ведеться облік, як основного стада, так і тварин вирощуванні та відгодівлі.
 • облік можна вести як поголовно, так і за віковими групами.
 • облік амортизації біологічних активів тваринництва.

Ведеться облік всіх операції з тваринами:

 • Придбання, реалізація;
 • Приплід, приріст;
 • Переведення тварин між віковими групами
 • Переклад в основне стадо, вибракування з основного стада;
 • Переміщення тварин між фермами;
 • Забій і відмінок;
 • Взаєморозрахунки з переробниками за дотацією.

Облік птахівництва

Документи для ведення обліку в тваринництві повністю підходить для птахівництва. Особливістю птахівництва є наявність інкубаторію. Для роботи з інкубаторієм призначені окремі документи:

 • Закладка яєць в інкубаторій;
 • Звіт інкубаторію.

Облік транспорту та сільгосптехніки

Реалізовано облік роботи автотранспорту (вантажний, легковий, спеціальний) і сільськогосподарської техніки (трактори, комбайни).

У програмі ведеться обробка шляхових листів, облік видачі та списання ПММ по факту, розрахунок списання палива за нормою, облік залишків палива по водіях і одиницях техніки (баків).

Виконується автоматичний розрахунок відрядної зарплати водіїв і помічників, розрахунок вартості послуг найманого транспорту і сельхозтехнікі.

Забезпечена можливість розрахунку фактичної собівартості кілометра пробігу, тонно-кілометра перевезення, фізичного гектара і гектара умовної пахоти.

Управління виробництвом

 • Облік всіх виробничих операцій і допоміжних проізводств.
 • Розподіл і аналіз витрат, розрахунок фактичної собівартості готової продукціі.
 • Облік витрат в розрізі підрозділів, об'єктів (номенклатурних груп) і статей затрат.

 

Кадровий облік, розрахунок зарплати

 • веденіе кадрового учета
 • формування стандартних і регламентованих звітів.
 • система гнучкого налаштування видів і груп розрахунків.
 • нарахування погодинної і договірної заробітньої плати.
 • можливість ведення взаєморозрахунків з фізичними особами по договорами ГПХ
 • розрахунок лікарняних, відпускних; формування стандартних і регламентованих отчетов.
 • виконання виплати заробітньої плати всіма можливими способами: готівкою, перерахуванням на картку, натуральної оплати

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.