Найкращий інтегратор програм BAS та ERP в Україні

Якісне впровадження програм BAS, ERP систем та інших систем автоматизації бізнесу

Наші контакти

Підсистеми BAS ERP

BAS ERP

Підсистеми “BAS ERP” розроблені для виконання всіх необхідних процесів Вашого підприємства. Програмний продукт розроблений для автоматизації організації. З його допомогою Ви можете регулювати кожен етап діяльності. Також система постійно оновлюється за рахунок чого Ви отримуєте сучасний інструмент оптимізації та завжди працюєте в рамках законодавства України.

Прикладне рішення дає можливість сформувати гнучку систему для бюджетування і планування. Облік витрат ведеться з необхідним ступенем деталізації. Передбачена можливість встановити цільові показники роботи організації та моніторити успішність їх виконання.

Якщо у вас є питання щодо впровадження, роботи або супроводження програм автоматизації →

Використовуючи підсистеми “BAS ERP” Ви отримуєте дані по кожній ланці діяльності. Бізнес-процеси зв’язуються між собою, за рахунок чого відбувається обмін інформацією між ними. Успішне впровадження “BAS ERP” сприяє оптимізації управління підприємства та виконання окремих завдань.

Які існують підсистеми BAS ERP?

Управління закупівлями

З її допомогою Ви вчасно отримуєте дані про стан запасів, контролюєте необхідність в поповненні, і як наслідок – створюєте умови для постійної роботи організації. Відповідальна особа використовуючи програмне забезпечення може проводити аналіз виробничих замовлень і від покупців, розуміти які потребують забезпечення. Доступна можливість, грунтуючись на потребах, автоматично створювати документи для постачальника, встановлювати тимчасові рамки виконання замовлення. Під час створення замовлень постачальникам програма контролює, чи виконуються умови оплати і відвантаження, чи дотримуються контрагенти домовленостей про ціни.

Керування виробництвом

Характеристики виготовлення продукції позначені в ресурсній специфікації. З її допомогою можна візуально подивитися структуру виробленого товару. Правильність введення даних в ресурсні специфікації та інші настройки, що пов’язані з регулюванням виробництва, впливає на ефективність експлуатації BAS ERP.

Існує два рівня регуляції виробничими процесами:

 • Міжцеховий – головний диспетчер;
 • Локальний – диспетчер кожного окремого цеху.

На першому рівні формується графік виробничих робіт, їх основа – завдання на виготовлення. Складається план і розраховується час їх виконання, етапи випуску виробів. Робочий процес на підрозділах організовується виходячи з графіка виробництва. Головний диспетчер керує пріоритетністю завдань, створює для них графік. Для виробництва він може бути сформований з деталізацією по годинах, днях, тижнях, місяцях.

Локальний рівень передбачає створення маршрутних листів для окремого цеху. Завдання диспетчера контролювати забезпечення ресурсами кожного етапу виробничих робіт, формувати розклад, моніторити виконання процесів, повідомляти головному диспетчеру про відставання від графіка.

Підсистемою “BAS ERP” передбачені різні способи управляти маршрутними листами для окремого цеху:

 • “ББМ”/”СББМ” ( “Буфер-барабан-мотузка”) – в цеху здійснюється формування плану завантаженості ключових центрів, на локальному рівні створюється графік, за яким будуть виконуватися маршрутні листи. У разі “СББВ” відсутня потреба складати розклад для ключових центрів, по кожному етапу визначається лише загальний час його реалізації;
 • Поопераційне планування (MES) – створюються умови для оперативного планування та диспетчеризації виготовлення продукції, по кожній окремій операції генерується розклад для центрів, фіксується реалізація операцій;
 • Просте поопераційне планування – фіксується виконання операцій в попередньо визначеному порядку, відсутнє створення графіка для центрів.

В даному програмному продукті в рамках виробництва передбачена давальницька схема – сторонній переробник може займатися виконанням окремих етапів виготовлення продукції.

BAS ERP

"BAS ERP"

Докладніше про програму

Управління витратами

Програмний продукт передбачає можливість вести облік витрат, моніторити куди та на що виділяються кошти. На основі оперативного обліку проводиться калькуляція собівартості товарів, сервісу, складається фінансовий результат. Підсистема BAS ERP дозволяє конкретизувати витрати на послуги, виготовлення продукції до первинних прямих витрат, при цьому не має значення кількість переділів виробництва.

У конфігурації існують такі групи витрат:

 • Номенклатурні – витрати на виготовлення товарів, ціни на виконання виробничих процесів іншими компаніями, що формують собою собівартість виробів;
 • Трудові – виплати працівникам, що виконують різні операції на виробництві. Виконується облік кількості і вартості робіт, в статтях витрат фіксується їх найменування;
 • Постатейні – непрямі витрати, сума яких фіксується в статтях.

Функціонал дозволяє проводити оцінку планової собівартості виробів. Її підрахунок проводиться в документі “Планова калькуляція” для таких позицій:

 • Вироби;
 • Специфікація;
 • Рядки замовлення.

Передбачена можливість план-фактного аналізу витрат.

За допомогою даної підсистеми “BAS ERP” можна:

 • Проводити облік фактичних розтрат в різних аналітичних площинах;
 • Контролювати витрати ресурсів на незавершені виробничі процеси;
 • Здійснювати аналіз даних про собівартість виробів;
 • Використовувати різні варіанти розподілу витрат.

Облік основних засобів та управління ремонтами

Прикладне рішення дає можливість проводити облік активів по об’єктах, фіксувати і оформляти покупки, будівництво, усунення різних об’єктів, реалізацію, нарахування амортизації. Також в програмі вказується скільки коштів необхідно витратити на ремонтні роботи.

Для управління діяльністю складається графік ремонтів, який враховується при виробництві. З метою організації процесу для деяких об’єктів можуть встановлюватися свої правила виконання ремонтних робіт.

Управління складом

Підсистема “BAS ERP” передбачає ордерну схему обліку складських операцій – надходження, відвантаження і т.д. Щоб моніторити етапи їх виконання можна застосовувати статуси складських ордерів. Ордерна схема передбачає роботу фахівців в спеціально розроблених місцях – “Приймання”, “Відвантаження”. У них фіксуються вказівки на прийом продукції та перебіг операцій.

Користувач програми може самостійно створювати структуру для кожного складу. Функціональні можливості дозволяють позначити сховища, комірки. Це сприяє оптимізації складського обліку – розділяється відповідальність за матеріали, приміщення виділяються згідно з необхідними умовами зберігання. Комірки можна експлуатувати з метою довідкового розміщення продукції або ж зберігати залишки – WMS-склад адресного зберігання.

Описані вище функції доступні лише при ордерній схемі документообігу. Виходячи з місткості комірки, пріоритету, присутності упаковки і т.д., позначаються правила розміщення продукції для комірок адресного зберігання.

CRM

У програмному продукті передбачена можливість формувати перелік контрагентів, щоб проводити регламентований облік, і партнерів. Між ними утворюється потрібне співвідношення.

Розроблені необхідні інструменти для фіксації угод, контролю і регулювання операцій їх виконання. “Воронка продажів” – звіт, за допомогою якого можна провести аналіз ефективності угод. Присутні налаштування шаблонів роботи з контрагентами. Такі ж маніпуляції можна проводити зі знижками та націнками, ручними або ж автоматичними, грунтуючись на різних факторах – обсяг продажів, перший продаж і т.д.

Список замовників можна розбивати на різні сегменти за різними параметрами і на підставі груп оформляти продажу.

Управління продажами

Програма – інструмент, що підходить для:

 • Оптової торгівлі;
 • Роздробу;
 • Реалізації за допомогою торгових представників.

В наявності процеси, що дозволяють погоджувати замовлення, комерційні пропозиції, при цьому передбачено визначення відповідальних осіб відповідно до умов реалізації. За допомогою програми можна організовувати роботу по виконанню замовлень – створити завдання на виготовлення товару, замовлення постачальникам, направити на склад запит про збірку.

Довідники дозволяють зафіксувати умови відвантаження, користуватися ними з метою швидкого формування замовлень. Доступна можливість моніторити кожен етап оплати, таким чином відслідковується виконання домовленостей, і контролюється заборгованість.

Управління фінансами

Підсистема BAS ERP має у своєму розпорядженні інструменти для контролю готівкових та безготівкових операцій – надходження та списання, при цьому валюта не має значення.

Планувати і регулювати потік грошових коштів можна за допомогою наступного прикладних об’єктів конфігурації:

 • Заявка на витрачання грошових коштів – контроль та узгодження фінансових витрат;
 • Платіжний календар – облік розрахункових операцій, кредитів і депозитів, зберігання інформації про них.

Кадри і зарплата

Зберігається інформація про працівників компанії. Кадровий облік, контроль робочого часу, утримання податків, розрахунок оплати праці та інших нарахувань відбувається відповідно до законів України.

У програмі відрегульовані механізми прийому на роботу на основне місце, за сумісництвом або за договором підряду. Складається та моніториться штатний розклад, настройка графіків гнучка – формується індивідуальний план і враховуються надурочні. Контролюється робочий розклад співробітників, залишки відпусток. Ведеться облік їх нарахувань, лікарняних, утримань із заробітної плати.

Прикладним рішенням передбачено дві форми оплати праці:

 • Погодинна;
 • Відрядна.

На підставі зазначених варіантів відбувається підрахунок зарплати. Можна застосовувати наявні в програмі типові способи розрахунку. Передбачено автоматичне заповнення регламентної звітності.

Бухгалтерський і податковий облік

Процеси, що впливають на показники активів, зобов’язань та капіталу фіксуються в підсистемі бухгалтерського обліку. План рахунків в конфігурації дозволяє працювати в рамках правового поля.

За допомогою прикладного об’єкта “Відображення документів в регл. облік” ведеться список документів, що необхідно вказати в регламентованому обліку. Дана операція відбувається за правилами, що попередньо налаштовуються. Підсистема дає можливість створювати проводки в окремих документах. Програма має повний набір стандартних бухгалтерських та регламентованих звітів.

Міжнародні стандарти фінансової звітності

Програмне забезпечення володіє набором документів і правил для фінансової звітності за міжнародними стандартами. Зараз МСФЗ є обов’язковим для більшої частини компаній. Реалізовані в підсистемі BAS ERP механізми допоможуть виконувати необхідні операції коректно.

Формується МСФЗ виходячи з такої інформації:

 • Регламентований та оперативний облік – можна відрегулювати спосіб передачі відомостей із зазначених обліків в МСФЗ;
 • Зовнішні завантажені файли.

При необхідності можна вести міжнародний та національний облік.

Бюджетування

З її допомогою регулюється фінансова політика підприємства. Відбувається контроль грошових операцій, прогнозується стійкість компанії в майбутньому, порівнюються реальні результати із запланованими.

Бюджет підприємства формується двома способами:

 • На підставі кожного відділу створюється загальний;
 • Виходячи із загального формується для кожного відділу окремо.

Додаткове програмування не потрібно, щоб зробити настройку бюджетів. При необхідності можна використовувати прогнозовані курси валют. В наявності інструменти для проведення аналізу бюджетів компанії.

Планування

Відбувається планування продажів, закупівель, виробничих робіт. Передбачено різні сценарії для створення планів і відображення в прикладному рішенні різних їх версій. Також підсистема “BAS ERP” дозволяє формувати і аналізувати фінансову стратегію підприємства.

Підсистеми "BAS ERP" - інструмент оптимізації Вашого бізнесу

Програмне забезпечення має в своєму розпорядженні необхідні механізми підвищення продуктивності діяльності підприємства. З їх допомогою керівники контролюють кожен бізнес-процес – виробництво, продаж, закупівлі, кадри і т.д. Система дає глибоке розуміння ситуації на поточний момент часу. Це дозволяє оптимізувати стратегію або змінити її. Детальне планування та прогнозування також сприяє прийняттю оптимальних управлінських рішень.

За детальною інформацією звертайтесь до спеціалістів нашої компанії. Ми з радістю відповімо на Ваші питання!

Ми знаємо, що потрібно Вашому бізнесу!

Команда фахівців “А4” з радістю зробить всю роботу за вас. Довіртеся професіоналам з  впровадження програм автоматизації BAS та ERP систем!

Можете задати нам всі Ваші питання, ми з радістю дамо рекомендації, як правильно та якісно автоматизувати Ваш бізнес!

Замовте консультацію і ми оперативно відповімо на всі Ваші запитання