fbpx

Інвентаризація в 1С:Підприємство Бухгалтерія

inventarizatsiya-v-1s-buhgalteriya

За допомогою даного програмного забезпечення можна виконати безліч завдань обліку. Сьогодні ми розглянемо, як проводиться інвентаризація в 1С:Підприємство Бухгалтерія.

Інвентаризація – необхідний процес, відповідно до законодавства України його виконання обов’язково. Періодичність її проведення, визначає керуючий організацією. Однак на законодавчому рівні існують свої правила. Вони передбачають річну фінансову звітність. Щоб її зробити потрібно спочатку провести інвентаризацію активів і зобов’язань.

У статті будуть описані такі види інвентаризації в 1С:Підприємство Бухгалтерія:

 • Основних засобів;
 • Малоцінних активів;
 • Нематеріальних активів;
 • Торгово-матеріальних цінностей;
 • Товарів;
 • Незавершеного виробництва.

Як проводиться інвентаризація в 1С:Підприємство Бухгалтерія

Основних засобів

У законодавстві України вказані випадки, коли необхідно проводити дану інвентаризацію:

 • Раз на три роки при формуванні річної звітності;
 • Коли проводиться здача ОС в оренду, при їх викупі, продажу і т.д .;
 • Коли відбувається зміна відповідальних осіб;
 • Якщо виявлено крадіжку, зловживання або пошкодження ОС;
 • У різних надзвичайних ситуаціях – пожежа, потоп і т.д.

Процедура здійснюється за допомогою прикладного об’єкта конфігурації – “Інвентаризація ОС”. Перейти до даного документ можна через розділ “ОС і НМА”, група “Облік основних засобів”. У таблиці, що знаходиться на вкладці “Основні засоби” вказуються дані про ОС певної компанії, певного відділу. Інформація може вводитися автоматично.

Створювати документ рекомендується до того, як почався процес інвентаризації. Для цього необхідно скористатися кнопкою “Заповнити” – “По залишках”. Після чого буде створена друкована форма, нею можна користуватися під час проведення робіт. “Фактична наявність” – прапорець, що включається для ОС, за якими не було виявлено відхилень. Прикладний об’єкт можна перезаповнити, коли порушення не були виявлені. Необхідно скористатися кнопкою “Заповнити” – “Фактичні дані”, як це зазначено на зображенні нижче. Кнопка “Додати” дає можливість заповнити таблицю документа.

inventarizatsiya-v-1s-buhgalteriya-1

У вкладці “Додатково” вказуються терміни і причини інвентаризації, а у вкладці “Комісія” – інформація про учасників комісії.

inventarizatsiya-v-1s-buhgalteriya-2

За допомогою об’єкта “Інвентаризація ОС” створюються друковані форми необхідних документів – описи, порівняльної відомості, наказу про проведення робіт, а також форми ОС-9.

NOTA BENE! “Інвентаризація ОС” – прикладної об’єкт програми, який не створює рухів в бухгалтерському та податковому обліках.

Якщо були виявлені відхилення виконуються такі операції:

 • Введення в експлуатацію основних засобів, що в надлишку. Дані ОС в рамках бухгалтерського обліку необхідно оприбуткувати відповідно до їх ринкової вартістості на поточний момент часу. У фінансових результатах підприємства вони обліковуються як позареалізаційні доходи. Здійснюється процес за допомогою об’єкта “Введення в експлуатацію ОС”, вид операції – “За результатами інвентаризації”;

inventarizatsiya-v-1s-buhgalteriya-3

 • Списання основних засобів, в разі недостачі. Ціна таких ОС записується на винних співробітників. Коли таких не було зафіксовано, або суд відмовив у стягненні з них – вартість списується на витрати. Процес виконується за допомогою об’єкта – “Списання ОС”;

inventarizatsiya-v-1s-buhgalteriya-4

 • Зміна місцезнаходження основних засобів. Проводиться у випадках, коли в одному відділі виявлено їх недостача, а в іншому – надлишок. З цією метою користуються об’єктом “Переміщення ОС”;

inventarizatsiya-v-1s-buhgalteriya-5

NOTA BENE! Підсумки інвентаризації необхідно вказувати в звітах за той місяць, в якому її закінчили, а річний – в бухгалтерському звіті за рік.

Інвентаризація в 1С:Підприємство Бухгалтерія малоцінних активів

“Інвентаризація товарів на складі” – прикладний об’єкт конфігурації, використовується для зазначеного процесу з малоцінкою на складах, до того, як їх почали експлуатувати, для створення друкованої форми акта та опису.

inventarizatsiya-v-1s-buhgalteriya-6

На підставі даного об’єкта створюється документи “Списання товарів” і “Оприбуткування товарів”. Дана операція виконується, коли були знайдені відхилення між вказаною кількістю в документах і фактичною. Щоб виконати нарахування витрат/доходів під час списання/оприбуткування малоцінних активів на місцях зберігання, потрібно внести дані до рахунків витрат і доходів, їх аналітику в позначених документах. Проводиться процес у вкладці “Рахунки обліку”.

inventarizatsiya-v-1s-buhgalteriya-7

inventarizatsiya-v-1s-buhgalteriya-8Облік малоцінних активів, що надані відповідальній особі, в рамках бухгалтерського обліку, здійснюється на рахунку “Малоцінні активи в експлуатації”, перед тим як вони будуть відправлені. На підставі зазначеного рахунку формується звіт “Оборотно-сальдова відомість по рахунку”. Він дає можливість отримати інформацію про залишки малоцінки в експлуатації.

inventarizatsiya-v-1s-buhgalteriya-9

Інвентаризація нематеріальних активів – НМА

Операція виконується в таких же випадках, що і з ОС, а також в інших, передбачених законодавством. Щоб провести процедуру, користуються прикладним об’єктом “Інвентаризація НМА”. Доступ до документа також через розділ “ОС і НМА”.

Існує два типи документів – підстави для приходу, а також майнові права. На їх основі встановлюється наявність НМА. Таблиця документа заповнюється вручну або автоматично. Так само як і з основними засобами, створити його краще перед проведенням інвентаризації, ввести дані за допомогою кнопки “Заповнити” – “По залишках”, сформувати його друковану форму.

Відзначаємо прапорець “Фактична наявність”, якщо відхилення не знайдені. І в такому ж випадку перезаповнюємо документ. Для цього скористаємося кнопкою “Заповнити” – “Фактичні дані”. Додати НМА, що були виявлені під час інвентаризації можна за допомогою однойменної кнопки.

inventarizatsiya-v-1s-buhgalteriya-10

Вкладки “Додатково” і “Комісія” містять такі ж відомості як аналогічні в документі для інвентаризації ОС.

inventarizatsiya-v-1s-buhgalteriya-11

За допомогою об’єкта “Інвентаризація НМА” створюється друкована форма опису.

inventarizatsiya-v-1s-buhgalteriya-12

NOTA BENE! Рухи в бухгалтерському та податковому обліках відсутні при використанні прикладного об’єкта програми “Інвентаризація НМА”.

Програмне забезпечення дозволяє виконувати такі процеси:

 • Прийняття до обліку НМА, якщо був виявлений надлишок. Оприбуткувати їх потрібно за ринковою ціною, а в фінансових результатах вказувати як позареалізаційні доходи. Щоб це виконати потрібно скористатися об’єктом “Прийняття до обліку НМА”;

inventarizatsiya-v-1s-buhgalteriya-13

 • Списання НМА в разі недостачі. Гроші витрачені на них списують на винних працівників, якщо таких немає або стягнення з них заборонено судовим рішенням, списуються на витрати. Операція виконується за допомогою документа “Списання НМА”;

inventarizatsiya-v-1s-buhgalteriya-14

 • Зміна місця зберігання НМА, якщо в одному відділі недостача, а в іншому – надлишок. Виконується процес документом “Переміщення НМА”.

inventarizatsiya-v-1s-buhgalteriya-15

Інвентаризація торгово-матеріальних цінностей

“Інвентаризація товарів на складі” – прикладний об’єкт конфігурації, яким фіксуються підсумки зазначеного процесу. Документ заповнюється даними автоматично за допомогою кнопки “Заповнити” – “Заповнити по залишкам на складі”, вручну це виконуються кнопкою “Підбір”.

Незалежно від того, яким чином буде наповнюватися інформацією документ відбувається наступне:

 • “Облік. кількість “- колонка в яку автоматично вносяться залишки позицій виходячи з відомостей бухгалтерського обліку. При цьому інформація не редагується;
 • Стовпець “Кількість” автоматично заповнюється інформацією про фактичні залишки на місцях зберігання, що рівнозначна даним обліку. Якщо показники облікових даних і реальних не сходяться, графу можна коригувати;
 • У графі “Відхилення” відображається різниця між фактичним залишком і за даними обліку;
 • Колонка “Облік. сума” містить дані про сумарну собівартість ТМЦ;
 • У стовпці “Сума” вказується фактична сумарна собівартість.

NOTA BENE! Виходячи з показника “Сума” і реальної кількості відбувається розрахунок в графі “Ціна”. Передбачено й інший варіант заповнення – вказується реальна вартість і кількість, спираючись на цю інформацію відбувається розрахунок фактичної сумарної собівартості.

inventarizatsiya-v-1s-buhgalteriya-16

На підставі прикладного об’єкта можна створити такі документи – “Списання товарів” і “Оприбуткування товарів”.

Інвентаризація в 1С:Підприємство Бухгалтерія товарів

Операція проводиться з метою встановити склад проданої комісійної продукції. Здійснюється це за допомогою об’єкта “Інвентаризація товарів на складах”. При використанні кнопки “Заповнити” в нього вносяться дані про залишки товарів.

inventarizatsiya-v-1s-buhgalteriya-17

Інвентаризація незавершеного виробництва

Реальна собівартість готових товарів розраховується з огляду на первинні залишки незавершеного виробництва, залишки на кінець періоду і витрати. У разі, коли не всі витрати відносяться на собівартість виробів, що були випущені в звітному періоді, тоді сума фіксується за допомогою об’єкта “Інвентаризація НЗП” в кінці періоду.

inventarizatsiya-v-1s-buhgalteriya-18

NOTA BENE! Об’єкт “Інвентаризація НЗП” необхідно ввести в базу даних перед тим, як проводити розрахунок собівартості.

Інвентаризація в 1С:Підприємство Бухгалтерія – надійна операція

За допомогою даного програмного забезпечення Ви проведете інвентаризацію коректно. Система спрощує виконання зазначеної операції і знижує кількість помилок. Завдання буде виконуватися швидше, а як наслідок продуктивність підприємства підвищиться.

За детальною інформацією звертайтесь до спеціалістів нашої компанії. Ми з радістю відповімо на Ваші питання!

Залишити заявку чи питання можна нижче:

  Напишіть нам:

   Тестова форма уа

   [contact-form-7 404 "Not Found"]

   Надіслати запит