Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України

11700 грн.

Використання рішення надає широкі можливості підприємствам - сільгоспвиробникам:

Керівникам:

 • Отримувати дані для контролю зміни активів підприємства, звітність про виробничу діяльність, оперативну інформацію про рух грошових коштів та ін.
 • Підвищити якість інформації, її достовірність і аналітичність.
  Фінансової і бухгалтерської службі:

Вести бухгалтерський та податковий облік.

 • Поводити аналіз усіх напрямків діяльності, як окремо, так і у взаємозв'язку.
 • Систематизувати і регламентувати бухгалтерський документообіг підприємства.
 • Проводити аналіз управління витратами, формувати собівартість продукції в різних аналітичних розрізах, автоматично формувати залишки і обороти за статтями витрат.

Бухгалтеру з обліку біологічних активів:

 • Можливість вести облік від введення первинних документів до формування бухгалтерської та оперативної звітності по руху біологічних активів.

Бухгалтеру з обліку оренди землі та майна:

 • Можливість вести облік оренди землі та майна в розрізі договорів, ділянок.
 • Автоматично нараховувати орендну плату, здійснювати виплати паїв різними способами: готівковим, безготівковим, натуроплатою.
 • Формувати регламентовану звітність щодо земельних ділянок.

Бухгалтеру з обліку транспорту і сільгосптехніки:

 • Вести облік роботи вантажного і легкового автотранспорту, сільгосптехніки за дорожніми листами в розрізі технологічних операцій.
 • Вести облік палива, ПММ.
 • Вести облік матеріалів, використовуваних для ремонту транспорту і сільгосптехніки.

Бухгалтеру з обліку кадрів та заробітної плати:

 • Вести кадровий облік з докладною кадрової інформацією зі співробітників, кадровий облік за договорами ЦПХ.
 • Можливість вносити інформацію про кадрові зміни.
 • Здійснювати нарахування заробітної плати за окладом, тарифними ставками, відрядними робіт.
 • Виробляти автоматичний розрахунок відпусток, лікарняних листів, обчислення податків і внесків.
 • Формувати платіжні документи по перерахуванню податків і виплати заробітної плати.
 • Можливість виплачувати заробітну плату через касу, за безготівковим розрахунком і натуроплатою.

Основні можливості

 • Облік в рослинництві, управління біологічними активами;
 • Облік в тваринництві / птахівництві, управління біологічними активами;
 • Облік взаєморозрахунків з оренди землі (облік пайщиків);
 • Облік транспорту та сільгосптехніки,
 • Управління сільгоспвиробництвом;
 • Кадровий облік, розширений розрахунок зарплати.

Принципи обліку в "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України": У системі фіксуються первинні документи за господарськими операціями. Програма автоматично формує бухгалтерські проводки і накопичує додаткові дані в регістрах галузевого обліку. На основі накопичених в базі даних доступні для аналізу стандартні бухгалтерські, галузеві і регламентовані звіти.

Облік в рослинництві, управління біологічними активами

 • Облік виконання технологічних операцій: Всі документи по реєстрації факту виконаних робіт накопичують дані в розрізі типових технологічних операцій.
 • Облік робіт власного і найманого транспорту;
 • Облік посівних площ (в програму вводиться структура полів)
 • Облік біологічних активів рослинництва, що амортизуються;
 • Облік витрат рослинництва;
 • Облік випуску та руху готової продукції на підприємстві;
 • Розподіл витрат пропорційно площі полів, аналіз витрат, розрахунку фактичної собівартості;
 • Розрахунок фактичної собівартості готової продукції.
 • Облік взаєморозрахунків з оренди землі (облік пайщиків)
 • Ведення обліку договорів оренди землі з приватними і юридичними особами;
 • Аналіз договорів, формування звітів за договорами;
  облік передачі паїв;
 • Нарахування орендної плати за землю
 • Виплата заборгованості різними способами: грошима, товарами, послугами;
 • Формування звітів по взаєморозрахунках з орендодавцями.

Облік в тваринництві, управління біологічними активами

У програмі реалізований облік тваринництва.

 • облік худоби ведеться як в сумарному вираженні, так в головах і в живій вазі.
 • ведеться облік, як основного стада, так і тварин вирощуванні та відгодівлі.
 • облік можна вести як поголовно, так і за віковими групами.
 • облік амортизації біологічних активів тваринництва.

Ведеться облік всіх операції з тваринами:

 • Придбання, реалізація;
 • Приплід, приріст;
 • Переведення тварин між віковими групами
 • Переклад в основне стадо, вибракування з основного стада;
 • Переміщення тварин між фермами;
 • Забій і відмінок;
 • Взаєморозрахунки з переробниками за дотацією.

Облік птахівництва

Документи для ведення обліку в тваринництві повністю підходить для птахівництва. Особливістю птахівництва є наявність інкубаторію. Для роботи з інкубаторієм призначені окремі документи:

 • Закладка яєць в інкубаторій;
 • Звіт інкубаторію.

Облік транспорту та сільгосптехніки

Реалізовано облік роботи автотранспорту (вантажний, легковий, спеціальний) і сільськогосподарської техніки (трактори, комбайни).

У програмі ведеться обробка шляхових листів, облік видачі та списання ПММ по факту, розрахунок списання палива за нормою, облік залишків палива по водіях і одиницях техніки (баків).

Виконується автоматичний розрахунок відрядної зарплати водіїв і помічників, розрахунок вартості послуг найманого транспорту і сельхозтехнікі.

Забезпечена можливість розрахунку фактичної собівартості кілометра пробігу, тонно-кілометра перевезення, фізичного гектара і гектара умовної пахоти.

Управління виробництвом

 • Облік всіх виробничих операцій і допоміжних проізводств.
 • Розподіл і аналіз витрат, розрахунок фактичної собівартості готової продукціі.
 • Облік витрат в розрізі підрозділів, об'єктів (номенклатурних груп) і статей затрат.

 

"Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" - оптимальне рішення для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, отримання інформації для аналізу діяльності підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції (тваринництва, рослинництва та птахівництва).

Програма дозволяє вести бухгалтерський і податковий облік, формувати регламентовану звітність і отримувати інформацію про діяльність та стан ресурсів, необхідну для прийняття управлінських рішень.

Конфігурація "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" розроблена на базі редакції 1.2 "Бухгалтерія 8 для України" на технологічній платформі "Підприємство 8.3", В рішення додані всі необхідні механізми для ведення бухгалтерського обліку на сільськогосподарському підприємстві, які були виявлені на основі аналізу досвіду автоматизації обліку і управління більш як 2 500 підприємствах галузі.

Рішення дозволяє вести розширений облік заробітної плати в порівнянні з "Бухгалтерією для України".

Кадровий облік, розрахунок зарплати

 • веденіе кадрового учета
 • формування стандартних і регламентованих звітів.
 • система гнучкого налаштування видів і груп розрахунків.
 • нарахування погодинної і договірної заробітньої плати.
 • можливість ведення взаєморозрахунків з фізичними особами по договорами ГПХ
 • розрахунок лікарняних, відпускних; формування стандартних і регламентованих отчетов.
 • виконання виплати заробітньої плати всіма можливими способами: готівкою, перерахуванням на картку, натуральної оплати
 •