fbpx

Програма 1С:Підприємство Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу

1с_мельница и элеватор

Бухгалтерія елеватора та комбікормового заводу має ряд специфічних відмінностей. Програмне забезпечення 1С:Підприємство комбікормовий завод та млин розроблено для обліку податкових і бухгалтерських процесів, формування звітності з урахуванням специфіки галузі для організацій, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею, виробництвом та наданням послуг і т.д.

Автоматизація елеваторів дозволяє організувати злагоджену і єдину систему на всьому підприємстві.

Бухгалтерія елеватора та комбікормового заводу дозволяє керівництву:

 • Своєчасно відстежувати роботу по заготівельним процесам, аналізувати дані в режимі реального часу і вносити необхідні правки для досягнення найкращого результату
 • Проводити контроль цін на сировину, яке закуповується і продукцію, яку виробляє підприємство
 • 1С:Підприємство елеватор дозволяє формувати необхідні звіти по руху сировини

Автоматизація елеваторів важлива для виробничих лабораторій. Співробітники за допомогою бухгалтерії комбікормового заводу можуть забезпечувати швидке формування, так званих, карток аналізу, які необхідні для розрахунку класу зерна за загальноприйнятими вимогами, формувати всю необхідну звітність швидко і безпомилково.

Програмне забезпечення 1С:Підприємство комбікормовий завод, млин, елеватор забезпечує готове рішення для бухгалтерської служби. Починаючи від первинної документації та до формування складної, регламентованої звітності. Абсолютно всі процеси відбуваються з урахуванням чинного законодавства України. Дана конфігурація автоматизує робоче місце:

 • фахівців лабораторії
 • вагаря – від виписки товарних накладних на вивіз і ввезення до контролю його роботи
 • бухгалтера по зерну. Облік зерна на елеваторі, акти сушки, автоматичне формування різних актів і звітності
 • бухгалтера по взаєморозрахунках: контроль взаєморозрахунків з контрагентами, розрахунок послуг, виписка і формування рахунків-фактур, автоматичне формування звітів по заданому ділянці
 • 1С:Підприємство елеватор дозволяє вести облік виробництва, сільськогосподарської техніки і транспорту, розрахунок заробітних плат для працівників, а також складської, матеріально-виробничий облік і т.д.

Бухгалтерія елеватора та комбікормового заводу включає в себе обов’язкові і регламентовані звіти, які призначені для надання державним органам, власникам компаній. Крім цього дана конфігурація дозволяє здавати звітність в електронному вигляді.

Ціна програми 1С:Підприємство Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України

Назва продуктуЦіна
Програмна продукція “Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України”18600 грн.
Програмна продукція “Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України. Комплект на 5 користувачів”33450 грн.
Програмна продукція “Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце”4500 грн.
Програмна продукція “Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць”18000 грн.
Програмна продукція “Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць”27900 грн.
Програмна продукція “Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць”48000 грн.
Програмна продукція “Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць”102000 грн.

Галузеве рішення “Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України” призначено для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включаючи субкомісію), надання послуг, виробництво і т.д. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

“1С:Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України” забезпечує рішення всіх задач, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включно з, наприклад, випискою первинних документів, обліком продажів тощо. Це прикладне рішення також можна використовувати виключно для ведення бухгалтерського та податкового обліку, а задачі автоматизації інших служб, наприклад, відділу продажів, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами.

Функціональні можливості 1С:Підприємство Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України

Галузеве рішення розроблено на базі редакції 1.2 “Бухгалтерії для України” на технологічній платформі “1С:Підприємство”. Додатково до функціональності типового рішення “Бухгалтерія для України”, галузеве рішення містить функції, зумовлені особливостями ведення виробничої діяльності на хлібоприймальних, заготівельних і переробних підприємствах України, а також особливостями кількісно-якісного та бухгалтерського обліку.

“Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України” надає можливість:

 • Керувати прийманням та відвантаженням зерна: виписка товарно-транспортних накладних на ввезення, вивезення, внутрішнє переміщення зерна; формування журналів реєстрації зважувань, контроль роботи вагаря.
 • Вести облік якісних показників: введення аналізів лабораторії, формування лабораторного журналу, аналіз якості зерна, робота з актами очищення/сушіння (форма 34), інші можливості.
 • Оформлювати операції щодо роботи із зерном: автоматичне формування реєстрів товарно-транспортних накладних; виписка актів сушіння (форма 34), очищення та зміна класу зерна; формування актів розрахунку та актів зачистки; виписка наказів на вивезення, переоформлення зерна; формування звітності з руху зерна.
 • Керувати відносинами з постачальниками і покупцями: розрахунок вартості наданих послуг в автоматичному режимі, виписка рахунків-фактур, ведення взаєморозрахунків з власниками зерна, контроль розрахунку та виставлення послуг.
 • Керувати сировиною і продукцією на комбікормовому заводі: автоматизована робота з рецептами, облік фактичного випуску готової продукції борошномельного виробництва (форма 117-факт), облік виробництва комбікорму, готової продукції борошномельного виробництва, довільної переробки, облік готової продукції, фасування продукції, інші допоміжні виробництва.
 • Вести облік витрат у розрізі підрозділів, об’єктів (номенклатурних груп) і статей витрат; реалізовано механізм розподілу та аналізу витрат, розрахунку фактичної собівартості готової продукції.
 • Вести облік транспорту і сільгосптехніки: робота з дорожніми листами, облік палива, показань спідометра та залишків у баках, розрахунок витрати палива за нормами, розрахунок відрядної зарплати. Крім того, є можливість проаналізувати витрати на утримання машинно-тракторного парку.
 • Вести облік заробітної плати, кадровий та персоніфікований облік: ведення обліку руху персоналу, включаючи облік працівників за основним місцем роботи та за сумісництвом, при цьому внутрішнє сумісництво підтримується опціонально. Реалізовано автоматичний облік нарахувань (заробітна плата, відпустки, лікарняні, заміни, інше). Забезпечується формування типових форм з трудового законодавства.

Засоби для швидкого освоєння

“Стартовий помічник” призначений для введення основних відомостей, необхідних для початку роботи з програмою.

“Панель функцій” допомагає користувачам-початківцям освоювати програму швидше, а досвідченим користувачам ефективніше виконувати щоденні завдання. Основні розділи обліку (Банк, Каса, Виробництво, Зарплата) представлені у вигляді схем роботи і містять візуальне представлення послідовності операцій.

“Поради користувачам” для самостійного освоєння програми: відображення у програмі господарських операцій, оформлення документів, заповнення довідників і формування звітів.

Кількісно-якісний облік зерна

Рішення “Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України” враховує вимоги таких нормативних документів:

 • Закон України “Про зерно та ринок зерна в Україні” (№ 37-IV прийнятий Верховною Радою України 4 липня 2002 року);
 • ДСТУ 2422-99 Зерно заготівельне і постачальне. Терміни та визначення;
 • ГОСТ 13586.3-83 Зерно. Правила приймання і методи відбирання проб;
 • “Інструкція про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах” (Наказ Міністерства аграрної політики України від 13 жовтня 2008 року № 661).

Управління виробничими процесами

Конфігурація поставляється з підсистемою автоматизації виробничих процесів. У поставку включені налаштування основних процесів елеватора, пов’язані з ввезенням, вивезенням та переміщенням зерна.

Інтеграція з автоматизованими системами управління технологічними процесами (АСУТП)

У рамках конфігурації реалізовано механізми зв’язку із системами АСУТП, що використовуються на підприємствах для управління виробництвом. На базі отриманих з АСУТП даних паралельно здійснюється оперативний облік зерна.

Ведення бухгалтерського та податкового обліку відповідно до національних стандартів України

Забезпечено вирішення всіх задач, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства – від обробки первинних документів до формування регламентованої звітності.

У конфігурації автоматизовані такі ділянки обліку:

 • Робоче місце фахівця лабораторії: введення аналізів лабораторії, формування лабораторного журналу, аналіз якості зерна, складання рецептур на виробництво готової продукції, попередній розрахунок виходу готової продукції борошномельного виробництва (форма 117-план), формування звітів для Державної хлібної інспекції (ДХІ), робота з актами очищення/сушіння (форма 34), інші можливості.
 • Робоче місце вагаря: виписка товарно-транспортних накладних на ввезення, вивезення, внутрішнє переміщення зерна; формування журналів реєстрації зважувань, контроль роботи вагаря.
 • Робоче місце бухгалтера з обліку зерна: автоматичне формування реєстрів товарно-транспортних накладних; виписка актів сушіння (форма 34), очищення та зміна класу зерна; формування актів розрахунку та актів зачистки; виписка наказів на вивезення, переоформлення зерна; формування звітності по руху зерна, форма 36 і 37; автоматичне формування бухгалтерських проводок; формування оперативних звітів.
 • Робоче місце бухгалтера з обліку взаєморозрахунків: автоматичний розрахунок вартості наданих послуг, виписка рахунків-фактур, формування оперативних звітів, ведення взаєморозрахунків з власниками зерна, контроль розрахунку та надання послуг.
 • Облік виробництва: робота з рецептами, облік фактичного випуску готової продукції борошномельного виробництва (форма 117-факт), облік виробництва комбікорму, готової продукції борошномельного виробництва, довільної переробки, облік готової продукції, фасування продукції, інші допоміжні виробництва.
 • Облік транспорту та сільгосптехніки. У програмі фіксуються подорожні та облікові листи, ведеться облік палива, показань спідометра і залишків у баках, розрахунок витрати палива за нормами. Виконується аналіз витрат на утримання машинно-тракторного парку і розрахунок відрядної зарплати водіїв, механізаторів та їх помічників.
 • Облік інших витрат. Ведеться у розрізі підрозділів, об’єктів (номенклатурних груп) і статей витрат. Реалізовано потужний механізм розподілу та аналізу витрат, розрахунку фактичної собівартості готової продукції.
 • Розрахунок зарплати у повному обсязі. Ведення кадрового обліку; система гнучкого налаштування видів і груп розрахунків; розрахунок лікарняних, відпускних. Формування стандартних і регламентованих звітів. Виплата заробітної плати може здійснюватися всіма можливими способами: готівкою, перерахуванням на картку, натуроплатою.

Забезпечена робота з такими первинними документами:

 • ЗХС-3 Реєстр товарно-транспортних накладних на прийняте зерно і насіння з визначенням якості за середньодобовим зразком;
 • ЗХС-5 Перелік реєстрів товарно-транспортних накладних на відвантаження зерна, насіння олійних культур і трав;
 • ЗХС-14 Приймальний акт на надходження хлібопродуктів залізничним або водним транспортом;
 • ЗХС-16 Наказ на відпуск (відвантаження) хлібопродуктів;
 • ЗХС-19 Накладна на переміщення хлібопродуктів всередині підприємства;
 • ЗХС-20 Відомість накладних на відвантаження хлібопродуктів;
 • ЗХС-23 Акт на знищення непридатних відходів;
 • ЗХС-30 Акт зачистки;
 • Акт-розрахунок до акту-зачистки;
 • ЗХС-34 Розпорядження та акт на очищення, сушіння зерна, зернобобових та олійних культур;
 • ЗХС-36 Журнал кількісно – якісного обліку хлібопродуктів;
 • ЗХС-37 Звіт про рух хлібопродуктів на елеваторах і складах;
 • ЗХС-47 Картка аналізу зерна;
 • ЗХС-49 Журнал реєстрації лабораторних аналізів середньодобових проб при прийманні зерна;
 • ЗХС-57 Журнал розрахунку середньозважених показників якості зерна та продуктів його переробки;
 • ЗХС-109 Розпорядження на відпуск зерна в переробку;
 • ЗХС-110 Накладна на відпуск зерна в переробку;
 • ЗХС-112 Накладна на здачу продукції з виробництва на склад;
 • ЗХС-114 Довідка про вироблення комбікормів і використання сировини на комбікормовому заводі;
 • ЗХС-117 Акт про зачищення виробничого корпусу і результати переробки зерна;
 • ЗХС-121 Виробничий акт-звіт про використання сировини і виробленню готової продукції;
 • ЗХС-171б Відомість схилів.

До складу “Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України” включено план рахунків бухгалтерського обліку, відповідно до Наказу Міністерства Фінансів України “Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його використання” від 30 листопада 1999 р. №291. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства щодо ведення бухгалтерського обліку та відображенню даних у звітності. За необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки та розрізи аналітичного обліку.

Облік “від документа” і типові операції

Основним способом відображення господарських операцій в обліку є введення документів до конфігурації, які відповідають первинним бухгалтерським документам. Крім того, є можливість безпосереднього введення окремих проводок. Для групового введення проводок можна використовувати типові операції – простий інструмент автоматизації, що легко та швидко налаштовується користувачем.

Ведення обліку діяльності декількох організацій

За допомогою “Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України” можна вести бухгалтерський та податковий облік господарської діяльності декількох організацій. Облік кожної організації можна вести в окремій інформаційній базі. У той же час “Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України” надає можливість ведення бухгалтерського та податкового обліку декількох організацій у єдиній інформаційній базі (причому у ролі окремих організацій можуть виступати індивідуальні підприємці). Це зручно, якщо їх господарська діяльність тісно пов’язана між собою: можна використовувати спільні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, складів (місць зберігання) і т.д., а обов’язкову звітність формувати окремо для кожної організації.

Облік матеріально-виробничих запасів

Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізований згідно П(С)БО 9 “Запаси” і методичним роз’ясненням по його застосуванню. Підтримуються наступні способи оцінки матеріально-виробничих запасів при їх вибутті:

 • за середньою собівартістю;
 • за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО);
 • за ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки (для роздрібної торгівлі).

Для підтримки способів оцінки ФІФО на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів ведеться партійний облік. Різні способи оцінки можуть застосовуватися незалежно для бухгалтерського та податкового обліку і для кожної організації.

Складський облік

На складах може вестися кількісний або кількісно-сумовий облік. У першому випадку оцінка товарів і матеріалів для цілей бухгалтерського та податкового обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані. Складський облік можна відключити, якщо у ньому немає потреби.

В “Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України” реєструються дані інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку. На підставі інвентаризації відображаються виявленні надлишки та списуються недостачі.

Для кожного складу можна визначити матеріально-відповідальну особу. Одночасно для одного складу можна призначити тільки одну відповідальну особу; історія призначення відповідальних осіб зберігається. Інвентаризацію запасів можна здійснити як за складом, так і за матеріально-відповідальною особою.

Облік торгових операцій

Автоматизовано облік операцій надходження та реалізації товарів і послуг. Під час продажу товарів виписуються рахунки на оплату, оформляються видаткові та податкові накладні. Всі операції з оптової торгівлі враховуються у розрізі договорів з покупцями і постачальниками.

Для роздрібної торгівлі підтримується як оперативне відображення роздрібної реалізації, так і відображення продажів за результатами інвентаризації. Товари у роздрібній торгівлі можуть враховуватися за покупними або за продажними цінами.

Автоматизовано відображення повернень товарів від покупця та постачальнику.

Підтримується використання декількох типів цін, наприклад: “оптова”, “дрібнооптова”, “роздрібна”, “закупівельна” тощо. Це спрощує відображення операцій надходження та реалізації.

Облік комісійної торгівлі

Автоматизовано облік комісійної торгівлі як відносно товарів, узятих на комісію (у комітента), так і переданих для подальшої реалізації (комісіонерові). Підтримується відображення операцій з передачі товарів на субкомісію. Під час формування звіту комітенту або реєстрації звіту комісіонера можна відразу зробити розрахунок і відобразити утримання комісійної винагороди.

Облік операцій з тарою

Автоматизовані операції по обліку зворотної багатооборотної тари. Враховано специфіку оподатковування таких операцій та розрахунків з постачальниками і покупцями.

Облік банківських і касових операцій

Реалізовано облік руху готівкових та безготівкових грошових коштів та валютних операцій. Підтримується введення та друк платіжних доручень, прибуткових і видаткових касових ордерів. Автоматизовані операції з розрахунків із постачальниками, покупцями та підзвітними особами, внесення готівки на розрахунковий рахунок та отримання готівки за грошовим чеком, придбання і продаж іноземної валюти, виплати (перерахування) заробітної плати, перерахування податків і внесків із заробітної плати. Під час відображення операцій суми платежів автоматично розбиваються на аванс і оплату. На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка.

Облік розрахунків з контрагентами

Облік розрахунків з постачальниками і покупцями можна вести в гривнях та іноземній валюті. Курсові різниці по кожній операції розраховуються автоматично. Розрахунки з контрагентами можна вести за договором в цілому або з вказівкою конкретних документів розрахунків. Спосіб ведення розрахунків визначається окремо для кожного договору.

Завершальні операції місяця

Автоматизовані регламентні операції, що виконуються наприкінці місяця, в тому числі переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів та інші.

До складу “Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України” входить набір звітів “Довідка-розрахунок”, що відображають розрахунки, пов’язані з проведенням регламентних операцій по закриттю місяця: “Розподіл непрямих витрат”, “Переоцінка валютних коштів” та інші.

Стандартні бухгалтерські звіти

“Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України” надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані залишків, оборотів рахунків та проводок у самих різних розрізах. У їх числі оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга, діаграма.

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів ведеться відповідно до П(С)БО 7 “Основні засоби”, П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”, П(С)БО 9 “Запаси”.

Для основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані такі основні операції як: надходження, прийняття до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація. Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між декількома рахунками або об’єктами аналітичного обліку. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації.

Для малоцінних активів автоматизовані операції передачі в експлуатацію і списання з експлуатації.

Облік основного і допоміжного виробництва

Автоматизовано розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. У кінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції та наданих послуг.

Облік напівфабрикатів

Для складних технологічних процесів, які передбачають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів та автоматичний розрахунок їх собівартості.

Облік непрямих витрат

Для загальновиробничих витрат реалізована можливість їх розподілу відповідно до показників нормальної потужності, відповідно до П(С)БО 16 “Витрати”.

У разі списання непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу по номенклатурних групах продукції (послуг). Для непрямих витрат можливі такі бази розподілу:

 • обсяг випуску;
 • планова собівартість;
 • оплата праці;
 • матеріальні витрати;
 • виручка;
 • прямі витрати;
 • окремі статті прямих витрат.

Облік заробітної плати та кадровий облік

В “Бухгалтерії елеватора, млина та комбікормового заводу для України” ведеться облік руху персоналу, включаючи облік працівників за основним місцем роботи та за сумісництвом, при цьому внутрішнє сумісництво підтримується опціонально (тобто підтримку можна відключити, якщо на підприємстві це не використовується). Забезпечується формування типових форм згідно трудового законодавства.

Автоматизовані:

 • нарахування зарплати працівникам підприємства за окладом, іншими нарахуваннями та утриманнями з можливістю вказати спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування;
 • ведення взаєморозрахунків з працівниками аж до виплати зарплати та перерахування зарплати на карткові рахунки працівників;
 • депонування;
 • вирахування регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких є заробітна плата працівників організацій;
 • формування відповідних звітів (по ПДФО, ЄСВ).

Під час виконання розрахунків враховується наявність на підприємстві:

 • інвалідів;
 • пенсіонерів;
 • шахтарів;
 • податкових нерезидентів.

Облік ПДВ

“Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України” дозволяє формувати і реєструвати всі необхідні податкові документи: податкові накладні, додатки до них.

У конфігурації реалізовані дві методики розрахунку податкової бази (“першої події”) з ПДВ: оперативний розрахунок при проведенні документів і відкладене визначення податкових зобов’язань/кредиту в кінці періоду.

Для контролю коректності податкового кредиту, показаного під час надходження, одночасно з бухгалтерським ведеться податковий облік запасів.

Підтримка різних схем оподаткування

В “Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України” підтримуються такі схеми оподаткування:

 • податок на прибуток і податок на додану вартість;
 • податок на прибуток без податку на додану вартість;
 • єдиний податок і податок на додану вартість;
 • єдиний податок без податку на додану вартість;
 • єдиний податок для суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб.

Податковий облік з податку на прибуток

Для ведення бухгалтерського і податкового обліку (по податку на прибуток) використовується один і той же план рахунків. Під час ведення бухгалтерського і податкового обліку використовується одна й та ж класифікація активів, доходів і витрат.

Здійснюється роздільна вартісна оцінка активів, доходів і витрат для цілей бухгалтерського обліку та оподаткування прибутку. Доходи і витрати визнаються у податковому обліку відповідно до розділу 3 Податкового кодексу України.

Податковий облік у конфігурації ведеться у розрізі видів податкової діяльності. Такий підхід дозволяє враховувати доходи і витрати окремо для видів діяльності, за якими необхідний окремий облік з погляду податку на прибуток.

За даними податкового обліку автоматично формується податкова декларація з податку на прибуток.

Єдиний податок

“Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України” дозволяє реєструвати господарські операції підприємств і фізичних осіб – платників єдиного податку у книзі обліку доходів і витрат.

Книга обліку доходів і витрат формується автоматично як для юридичних, так і для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності.

Регламентована звітність

В “Бухгалтерія елеватора, млина та комбікормового заводу для України” включено обов’язкові (регламентовані) звіти, які призначені для подання власникам організації та контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики і державних фондів.

Регламентована звітність, що подається до податкових органів, може бути автоматично експортована у формат, затверджений наказом ДПАУ від 19.08.2005 N 351 (у файли з розширенням XML). Так звані “схеми” (файли з розширенням *.xsd), по яких відбуваються формування файлів XML з даними звітів, поставляються і оновлюються разом з набором регламентованої звітності.

Конфігурація інтегрована із сервісом здачі електронної звітності “Звіт”. Сервіс “Звіт” надає можливість:

 • сформувати регламентовану звітність у різні державні органи;
 • перевірити заповнення (за допомогою вбудованих камеральних перевірок) і роздрукувати документи;
 • зашифрувати і підписати електронним цифровим підписом;
 • відправити звіти до контролюючих органів та отримати квитанцію про доставку звіту за призначенням;
 • зберегти на електронних носіях;
 • отримувати розшифровки показників звітів “Звіт” в конфігурації “1С:Підприємство”.

Користувачі можуть самостійно вибрати варіант використання підсистеми регламентованої звітності: традиційна підсистема або сервіс “Звіт”.

Тісна інтеграція сервісу “Звіт” з типовими конфігураціями дозволяє передавати дані облікової системи без створення проміжних файлів експорту, а також отримувати розшифровки сум показників звітів сервісу “Звіт” в програмі.

Залишити заявку чи питання можна нижче:

  Функциональные возможности "BAS Бухгалтерия"

  Напишіть нам:

   Тестова форма уа

   [contact-form-7 404 "Not Found"]

   Надіслати запит