fbpx

Програма 1С:Підприємство PM Управління проектами КОРП

1s-pm-upravlenie-proektami

Стартував продаж нового прикладного рішення – 1С:Підприємство PM Управління проектами КОРП. Програмне забезпечення дає можливість оптимізувати виконання проектів. Ви можете проводити їх оцінку, розраховувати вартість контрактів, оцінювати рентабельність і т.д. Також за допомогою системи Ви будете інформовані про можливі ризики, що допоможе уникнути непередбачених витрат і максимально ефективно вирішувати завдання.

Функціональні можливості забезпечення дозволяють проводити моделювання ситуацій “Що якщо”. Таким чином Ви раціонально розподіляєте ресурси та приймаєте оптимальні управлінські рішення. Ви можете слідкувати за етапами виконання проектів і аналізувати кожен крок, що допоможе оптимізувати рішення нових завдань.

Основні бізнес-процеси, що автоматизуються з використанням 1С:Підприємство 8. PM Управління проектами КОРП:

 • Оцінка вартості проекту до початку робіт. Попередня оцінка собівартості робіт по оголошеному конкурсу (тендеру).
 • Організація ефективного управління фінансами компанії із застосуванням технології проектного бюджетування, використанням БРГК (бюджетів руху грошових коштів) і БДВ (бюджетів доходів і витрат).
 • Управління проектними договорами. Фіксація умов первинних договірних відносин, фіксація змін і додаткових угод. Установка зв’язків між календарним планом робіт за договором і календарним планом проектних робіт. Створення бюджетів доходів і витрат і бюджету руху грошових коштів за проектом на підставі умов договору.
 • Моніторинг проекту за ключовими показниками ефективності. Надання оперативних даних за ключовими показниками для досягнення стратегічних і тактичних (операційних) цілей.
 • Забезпечення ефективного управління компанією з різними організаційними структурами (функціональна, проектна, матрична структури). Поділу зон відповідальності між керівниками проектів, керівниками проектних груп і функціональними менеджерами при плануванні робіт і контролю над їх виконанням.
 • Забезпечення комунікацій та ефективної взаємодії між проектними і функціональними службами організації.
 • Оперативне забезпечення керівного персоналу компанії актуальною і достовірною інформацією за рахунок доступу до єдиного інформаційного простору, до проектних, фінансових, первинних документів і даних.
 • Ефективний розподіл ресурсів між проектами. Об’єктивний аналіз пріоритетів проектів і оцінки ступеня впливу відхилень на виконання проектних робіт.
 • Підвищення темпів і якості виконання проектів. Постійний моніторинг ходу виконання, виявлення відхилень на ранніх стадіях. Забезпечення керуючого персоналу компанії необхідною інформацією про виникаючі проблеми і порушення планів.
 • Своєчасна реакція на відхилення, що виникають в ході виконання проектних робіт.
 • Управління ризиками. Підвищення ймовірності виникнення та впливу сприятливих подій та зниження ймовірності виникнення і впливу, несприятливих для подій.
 • Збір і аналіз історії робіт за проектами, вдосконалення технологій підприємства. Акумулювання і аналіз історичних і статистичних даних, виділення “Кращих практик”. Фіксація проектних рішень для можливості їх використання на наступних проектах. Визначення нормативів для кожного виду проектних робіт.

Ціна програми 1С:Підприємство PM Управління проектами КОРП

Название продуктаЦена
1С:Підприємство 8. PM Управління проектами ПРОФ11 100 грн.
1С:Підприємство 8. PM Управління проектами КОРП36 000 грн.
1С:Підприємство 8. PM Управління проектами, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце8 100 грн.
1С:Підприємство 8. PM Управління проектами, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць30 000 грн.
1С:Підприємство 8. PM Управління проектами, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць57 000 грн.
1С:Підприємство 8. PM Управління проектами, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць96 000 грн.
1С:Підприємство 8. PM Управління проектами, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць192 000 грн.
1С:Підприємство 8. PM Управління проектами, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць300 000 грн.
1С:Підприємство 8. PM Управління проектами, клієнтська ліцензія на 300 робочих місць720 000 грн.

Функциональні можливості "PM Управління проектами КОРП"

Робоче місце керівника проектів – Панель керівника

Паспорт проекту дозволяє фіксувати і зберігати в системі загальну інформацію про проект. У паспорті відображаються реквізити, що описують основні параметри проекту, такі як поточний керівник, поточний статус, підрозділ, портфель, програма та інші параметри.

Планування змісту і термінів проекту

 • Планування структурної декомпозиції 
 • Планування контрольних подій (віх) 
 • Розрахунок календарного плану 
 • Фіксація базового плану 
 • Імпорт та експорт даних з / в “MS Project”

Структура проекту

План проекту – сукупність структурної декомпозиції робіт, календарних термінів, контрольних подій і даних про залучені трудові, матеріальні та фінансові ресурси – може бути введений в систему декількома способами.

 • Ручне введення відповідних документів через панель управління проектом.
 • Завантаження/вивантаження даних проекту з/в MS Project.
 • Завантаження даних проекту з шаблону, що зберігається в системі.

Також план проекту може бути введений в систему комбінованим способом: частина даних береться з шаблону, частина завантажується з файлу MS Project, частина даних вводиться і/або коригується вручну.

Система підтримує два методи оперативного планування проектних робіт:

 • З використанням рольової структури трудових ресурсів і матричної структури управління. В цьому випадку “проектний” керівник управляє планом проекту, а “функціональний” керівник управляє виконанням робіт. Призначення трудових ресурсів на конкретні роботи проводиться з урахуванням виконуваних ролей.
 • Без використання рольової структури трудових ресурсів і матричної структури управління. В цьому випадку “проектний” керівник управляє і планом проекту, і виконанням робіт. Призначення трудових ресурсів на конкретні роботи проводиться без урахування виконуваних ролей.

Візуальний інструментарій системи дозволяє керівнику отримати інформацію про проект в різних уявленнях: табличні уявлення, дерево даних, діаграми Ганта, карта проектних віх, мережевий графік.

Контрольні точки проекту

 • Типізація контрольних точок (воріт якості, Gate)
 • Зв’язок контрольних точок (воріт якості, Gate) і фаз проекту
 • Проходження контрольних точок (воріт якості, Gate) після прийняття проектних рішень
 • Візуалізація контрольних точок (воріт якості, Gate) з відбором в діаграмі Ганта
 • Візуалізація пов’язаних контрольних точок і фаз проекту з KPI Фази

Управління знаннями, нормування

 • Типізація проектів
 • Бібліотека шаблонів проектних робіт
 • Нормування проектних робіт
 • Створення проекту на основі шаблону
 • Збереження проекту в шаблон
 • Порівняльний аналіз проектів по шаблонах
 • Оновлення норм робіт проекту в шаблоні
 • Фіксація проектних рішень

Оцінка проекту і розрахунок ціни контракту

 • Оцінка проекту
 • Розрахунок ціни контракту
 • Формування плану проекту по шаблону і оцінці

В системі передбачений документ, який дозволяє на підставі інформації кількості людино-годин за ролями, потрібних на реалізацію контракту, і сум інших витрат сформувати звіт, що відображає заплановану собівартість контракту, можливий прибуток і рентабельність, розрахувати планову вартість контракту при заданому % рентабельності.

На підставі документа “Розрахунок ціни контракту” і шаблону проекту система дозволяє сформувати план проекту.

Планування обсягів і поставок проекту

Планування поставок і планування обсягів проекту – введення в систему інформації про плановані результати виконання проектної задачі. План поставок і обсягів вноситься в систему в кількісних і сумових значеннях. При цьому плановані результати можуть бути віднесені або на дату початку, або на дату закінчення, або розподілені по періоду завдання.

Плановані результати можуть бути включені в плановий бюджет доходів проектної задачі з деталізацією по підрозділах.

Планування матеріальних витрат проекту

Планування використання матеріалів, обладнання, субпідрядів і додаткових витрат проекту – введення в систему інформації про плановані витрати необхідних для виконання проектної задачі. План використання матеріалів і обладнання вноситься в систему в кількісних і сумових значеннях. План використання субпідрядів і додаткових витрат вноситься в систему в сумових значеннях. При цьому плановані витрати можуть бути віднесені або на дату початку, або на дату закінчення, або розподілені по періоду завдання.

Заплановані витрати можуть бути включені в плановий бюджет витрат проектної задачі з деталізацією по підрозділах.

Планування трудових ресурсів проекту

Система дозволяє призначати керівника конкретної проектної задачі, і автоматично її підзадач, відмінного від керівника проекту в цілому.

Відмінною особливістю системи є рольова структура трудових ресурсів, яка спрямована на полегшення процесу планування, управління і аналізу не тільки трудових ресурсів, а й проектного управління в цілому.

Співробітник в рамках системи являє собою конкретну фізичну особу, яка обіймає певну посаду на підприємстві.

Трудовий ресурс являє собою унікальну сукупність людських ресурсів і апаратних засобів, що залучається в якості виконавця тих проектних робіт, які в рамках системи є елементарними (НЕ декомпозуються).

Роль трудового ресурсу – це абстрактний трудовий ресурс, який об’єднує в собі кваліфікацію, посадові обов’язки і місце у функціональній ієрархії підприємства. Ролі трудових ресурсах використовуються при розробці плану проекту, аналізі здійсненності проекту, і оперативному плануванні завантаження трудових ресурсів.

Призначення трудових ресурсів на проект – введення в систему інформації про те, які саме трудові ресурси підприємства передбачається використовувати для виконання робіт в рамках того чи іншого проекту.

Призначення ролей та планування трудовитрат проектного завдання – введення в систему інформації про те, які саме ролі трудових ресурсів підприємства передбачається використовувати для виконання робіт в рамках конкретної проектної задачі. При цьому вказується обсяг трудовитрат і їх вартість. Вартість залучення трудових ресурсів можна вводити як вручну, так і за допомогою раніше заданої нормованої вартості використання ресурсів.

Призначення конкретних трудових ресурсів і планування трудовитрат проектного завдання – введення в систему інформації про те, які саме конкретні трудові ресурси підприємства передбачається використовувати для виконання робіт в рамках конкретної проектної задачі.

Аналіз завантаження ролі/спеціальності

Для аналізу здійсненності портфеля проектів, що моделюється, в системі передбачена обробка “Аналіз завантаження ресурсів”, яка дозволяє вчасно відстежити конфлікт по ресурсам, що використовуються, між затвердженими, виконуваними і запланованими проектами підприємства (ресурсний конфлікт).

Для аналізу завантаження трудових ресурсів в системі передбачений відповідний звіт, який призначений для отримання інформації по запланованому завантаженню трудових ресурсів в розрізі проектів, проектних завдань, елементарних операцій і періодів часу.

Оперативне завантаження фахівців

Для планування оперативного завантаження фахівців на проектах в системі передбачена відповідна обробка, яка призначена для оперативного розподілу погодинного часу фахівців між завданнями різних проектів.

Для обліку робочого часу за проектами в системі передбачений документ “Розподіл робочого часу за тиждень”, який призначений для введення в систему даних про розподіл робочого часу витраченого трудовим ресурсом, протягом календарного тижня, за проектними і позапроектними завданням, а також для введення в систему даних про втрачений (витрачений непродуктивно) робочий час.

Реєстрація фактичних даних і подій проекту

 • Реєстрація виконаних обсягів
 • Реєстрація витрат матеріальних ресурсів
 • Реєстрація додаткових витрат
 • Фіксація факту контрольної події (проходження віхи)
 • Прив’язка господарських операцій до проекту

Управління фінансами проектів

 • Принцип формування бюджетів проекту
 • Формування бюджету доходів і витрат проекту
 • Формування бюджету руху грошових коштів проекту
 • Реєстрація фактичних бюджетів проектів
 • План-фактний аналіз бюджетів проектів

Диспетчеризація проектних робіт

 • Життєвий цикл проектної задачі
 • Планування і виконання робіт
 • Управління ризиками в області термінів проектів
 • Аналіз результатів робіт

Версіонування проекту

Система дозволяє створювати і зберігати в інформаційній базі необмежену кількість версій плану проекту. Основне завдання підсистеми версіонування – дати можливість користувачам системи вести паралельно кілька планів по одному проекту. Одночасне ведення декількох планів необхідно для наступних цілей:

 • Мати можливість планувати в декількох розрізах (наприклад, базовий, затверджений, поточний план)
 • Мати можливість відстежити історію зміни (динаміку) кожного розрізу і порівняти її з фактом.

Управління комунікаціями проекту

Завдання і коментування в проектах.

Система дозволяє створювати і зберігати в інформаційній базі завдання проектів. Завдання проектів призначені для введення і обліку внутрішніх робіт проектного офісу. Завдання можуть бути прив’язані до проекту або проектної задачі або бути самостійною одиницею.

В системі передбачений механізм коментування і механізм управлінням статусами завдань.

Управління шаблонами проектів

 • Типізація проектів
 • Бібліотека шаблонів проектних робіт
 • Створення проекту на основі шаблону
 • Збереження проекту в шаблон
 • Фіксація проектних рішень

Система дозволяє створювати і зберігати в інформаційній базі шаблони проектів. Шаблон може являти собою як закінчений план проекту, так і будь-який з фрагментів плану проекту. Структура даних шаблону практично повністю ідентична структурі проекту: структурна декомпозиція робіт, інформація про трудові, матеріальні та фінансові ресурси, бюджети. Головна відмінність шаблону від плану проекту полягає в тому, що в шаблоні немає календарних термінів. По суті, шаблон проекту описує технологію, яку підприємство використовує для виконання типових проектів.

В системі реалізована можливість обміну даними між контурами управління проектами та управління знаннями. Будь-який план проекту можна зберегти у вигляді шаблону. Будь-який з шаблонів можна завантажити в план проекту, при цьому план проекту може бути заміщений, а може бути доповнений даними шаблону – план проекту може бути зібраний з декількох шаблонів. При виконанні будь-яких операцій обміну даними між контурами управління знаннями та управління проектами в інформаційній базі зберігається зв’язок між елементом шаблону і відповідним йому елементом проекту.

На рівні шаблону проекту система дозволяє виробляти:

 • Аналіз статистичної інформації по використанню технологій, прийнятих на підприємстві, в реальних проектах
 • Аналіз відхилень (по тривалості, трудомісткості, вартості проектних робіт), що виникають в типових проектах. Результати аналізу використовуються для виявлення “вузьких місць” і “кращих практик”, а також використовуються для прийняття рішень щодо вдосконалення технологій виконання проектів

Управління проектними договорами

 • Складання проектного договору
 • Зв’язок етапів проекту і договору
 • Реєстрація змін проектного договору додатковими угодами
 • Формування БДДС і БДР по етапам проектного договору
 • Формування друкованої форми договору за шаблоном

Управління портфелями і програмами проектів

 • Портфелі проектів
 • Програми проектів
 • Робоче місце керівника проектного офісу
 • Складання тематичного плану по проектам
 • Аналіз показників проектів
 • Аналіз проектів по контрольним подіям (віхам)
 • План-фактна звітність по портфелях і програмами проектів

Діаграма Ганта по портфелях проектів

Система дозволяє об’єднувати проекти в програми та портфелі. В одному портфелі і/або одній програмі проектів можуть перебувати проекти на різних стадіях життєвого циклу. Портфель і програма проектів являють собою додаткові аналітичні розрізи для всіх звітів і аналітичних інструментів системи, в яких в тій або іншій якості фігурують проекти.

На рівні портфеля проектів система дозволяє проводити:

 • Складання тематичного плану по проектам. Моделювання складу проектів, що входить до тематичного плану, з різними показниками за періодами планування
 • Аналіз контрольних подій портфеля проектів. Зведення інформації про контрольні події різних проектів в одному поданні. Формування графічної карти проектних віх. У разі фактичного або потенційно можливого зриву термінів проводиться розрахунок прогнозованих фінансових санкцій. Результати аналізу використовуються для прийняття рішень в процесі оперативного і фінансового контролю діяльності підприємства
 • Аналіз поточного стану та динаміки зміни ключових показників проектів, що входять в портфель або програму. Значення ключових показників можуть бути введені вручну керівниками проектів, а можуть і автоматично розраховуватися системою, в разі, якщо вихідні дані для розрахунку можна отримати в інформаційній базі

Тематичний план по проектам

Управління ресурсами проектної організації

 • Структура трудових ресурсів підприємства
 • Планування потужності трудових ресурсів
 • Матеріальні ресурси підприємства
 • Нормування вартості ресурсів

Система підтримує три варіанти управлінської структури підприємства:

 • Проектна структура управління. Планами проектів, трудовими ресурсами та виконанням робіт керують керівники проектів і проектних завдань
 • Функціональна структура управління. Планами проектів, трудовими ресурсами та виконанням робіт керують керівники підрозділів і департаментів
 • Матрична структура управління. Планами проектів керують керівники проектів, трудовими ресурсами та виконанням робіт керують керівники підрозділів

В системі використовуються рольова структура трудових ресурсів і дворівневе планування проектних робіт: на етапі попереднього планування роботи плануються за ролями (спеціальностями), потім на етапі оперативного планування проводиться розподіл робіт між трудовими ресурсами.

Система дозволяє нормувати вартість залучення трудових ресурсів до виконання робіт, для одного трудового ресурсу та/або ролі в системі може зберігатися будь-яку кількість облікових ставок.

На рівні пулу трудових ресурсів система дозволяє виробляти:

 • Моделювання ресурсних обмежень підприємства шляхом введення в систему планової потужності для кожної з ролей (спеціальностей). Зіставлення планової і фактичної потужності ролей трудових ресурсів, виявлення “вузьких місць”
 • Аналіз запланованого і фактичного завантаження ресурсів, виявлення “перевантажених” і “недовантажених” трудових ресурсів
 • Сервісні можливості
 • Перевірка структури проекту
 • Пошук проблемних об’єктів Підсистеми ІБ

Управління ризиками проекту

 • Ідентифікація ризиків проекту
 • Оцінка ризиків проекту
 • Планування заходів по роботі з ризиками
 • Фіксація звершення ризиків
 • Моніторинг управління ризиками проекту

Загрози та можливості проекту

Розробляється підсистема, яка дозволить ідентифікувати ризики проекту, провести оцінку ризиків проекту, запланувати заходи щодо роботи з ризиками, зафіксувати звершення ризиків, здійснювати моніторинг управління ризиками проекту.

Технологічні переваги

Програмний продукт 1С:Підприємство 8. PM Управління проектами КОРП розроблений на новій версії технологічної платформи 1С:Підприємство 8.3, яка дозволяє:

 • Забезпечити високу надійність, продуктивність і масштабованість системи
 • Організувати роботу з системою через Інтернет, в режимі тонкого клієнта або веб-клієнта (через звичайний інтернет-браузер), в тому числі в “хмарному” режимі
 • Створювати мобільні робочі місця з використанням планшетів і смартфонів під управлінням iOS або Android;
 • Налаштовувати інтерфейс для конкретного користувача або групи користувачів з урахуванням ролі користувача, його прав доступу та індивідуальних налаштувань.

Залишити заявку чи питання можна нижче:

  Напишіть нам:

   Тестова форма уа

   [contact-form-7 404 "Not Found"]

   Надіслати запит